Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

16/03/2022

Wetgeving

Hierbij brengen wij u in kennis dat de verwervers van niet-residentiële gebouwen en gebouweenheden ervoor moeten zorgen dat hun gebouw aan alle minimale energievereisten voldoet binnen de 5 jaar na de authentieke aankoopakte.

Volgens het energiebesluit zijn er enkele uitzonderingen gemaakt:

- Alleenstaande gebouwen met een totale vloeroppervlakte van 50m²

- Tijdelijke gebouwen die in principe niet langer dan twee jaar worden gebruikt
- Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten
- Industriële gebouwen (Gebouw bestemd voor productie, de bewerking, opslag of manipulatie van goederen)
- Vrijstaande opslagplaatsen voor niet-industrieel gebruik

- Niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf


Met welke renovaties moet u rekening houden?
- Vervanging enkel glas
- Dakisolatie met een minimale R-waarde van 0,75m²K/W
- Vervanging oude verwarmingstoestellen

- Vervanging oude koelinstallaties


U dient na de renovatiewerken een nieuw EPC te laten opmaken dat aantoont dat het gebouw voldoet aan de huidige energienormen.

Neem contact met ons op voor een gedetailleerde toelichting.