EPMC begeleidde succesvol de verkoop van Campus Luitenant Coppens

DES NV uit Schoten bevestigt de overname van 100% van de aandelen van de naamloze vennootschap "Campus Luitenant Coppens" met als voornaamste actief het eigendom gelegen Sint-Jobsesteenweg - Ruiterijschool te Brasschaat. 

Het eigendom bestaat uit ca. 13.700 m² kantoren en 158 parkings en is voor ca. 96 % verhuurd aan o.a. FOD Financiën, LBC en Lego Belux. 

De verkoper is Van Roey Vastgoed, die in 2009 de "Coppens Kazerne" heeft herontwikkeld in het kader van een Publiek Private Samenwerking met de gemeente Brasschaat en het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf Brasschaat.

Des NV en Van Roey Vastgoed werden begeleid door EPMC.