Actualisering overstromingsgevoelige gebieden en informatieplicht

27/07/2022

Wetgeving

In opdracht van de Vlaamse regering is er een evaluatie gebeurd rond de informatieplicht voor overstromingsgevoelige gebieden. Uit deze analyse is gebleken dat de term “Mogelijk overstromingsgevoelig gebied” voor sommige kandidaat-kopers of huurders onduidelijk was.

Om in de toekomst meer duidelijkheid te scheppen zullen de termen “mogelijk of effectief overstromingsgebied” vervangen worden door “overstromingsgevoelig gebied.”
Ook moet er een verplichte melding komen in elke vorm van publiciteit, als in de onderhandse verkoopsovereenkomst wanneer het vastgoed niet in overstromingsgevoelig gebied is gelegen.
Momenteel is er niet voldoende duidelijkheid of een onroerend goed daadwerkelijk niet in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Met deze nieuwe informatieplicht worden er alvast vele misverstanden vermeden in de toekomst.
Verder is het ook gebleken dat bij ingrepen aan onroerende goederen soms de overstromingsgevoeligheid verandert. In dit kader kan de Vlaamse regering voorzien dat een erkend deskundige de overstromingsgevoeligheid attesteert.
Omdat de vernieuwde informatieplicht heel wat nieuwe begrippen en vernieuwde kaarten met zich meebrengt, zal deze informatieplicht uiterlijk verplicht zijn op 1 januari 2023. Een exacte datum is door de Vlaamse regering nog niet bepaald, aangezien deze informatieplicht moet worden opgenomen in een ontwerpbesluit tot aanpassing van het watertoetsbesluit.

Wij informeren u graag verder over deze nieuwe informatieplicht.